5 aspectes que has de tenir en compte per protegir el teu cotxe del fred

Dijous, 18 de Gener del 2018
Consells

T’expliquem què pots fer per garantir el manteniment correcte del teu vehicle durant aquests dies de fred.

protegir el teu cotxe del fred
 

No és cap secret que tot el món pateix davant d’un canvi de temperatura. Sense anar més lluny, el teu cotxe i molts dels elements que, a simple vista, sembla que no tenen perquè patir, es poden veure afectats per les baixes temperatures dels mesos d’hivern.

Per això, i per evitar visites inesperades al taller, et recomanem que tinguis en compte aquests cinc aspectes:

1. Que dormi sota cobert

No és el mateix que un cotxe «dormi» al carrer que ho faci en un garatge. El cotxe que es guardi en un garatge sempre presentarà menys problemes a l’hora d’arrencar que un que hagi passat la nit al carrer.
En cas que no puguis deixar-lo en un lloc tancat, et recomanem que l’aparquis en un lloc que estigui com menys exposat millor, resguardat del vent i de la neu.

2. La bateria que no s’esgota

La bateria és un dels elements que més pateix amb els canvis de temperatura, tal com t’expliquem aquí. Tingues en compte que si la bateria està freda, pot costar-nos arrencar el vehicle. Un truc: si vius en un lloc molt fred o el cotxe ha passat la nit amb baixes temperatures, passa un drap calent i sec per sobre de la bateria uns minuts abans d’engegar el motor.

3. Vigila amb l’oli

En època de fred, si l’oli no es troba en bon estat o no resisteix bé les baixes temperatures, pot arribar a congelar-se, la qual cosa es traduirà en un esforç extra per al teu vehicle a l’hora d’arrencar. Els olis multigrau o menys viscosos són una opció en aquests casos, ja que faciliten l’arrancada a l’hivern. Tingues present sempre utilitzar el tipus d’oli que recomana el fabricant del teu cotxe.

4. Refrigerant és igual a anticongelant

El líquid refrigerant —encara que el seu nom indiqui el contrari— s’encarrega que el líquid no es congeli, a més d’evitar que les peces que hi estan en contacte es deteriorin o s’oxidin, entre altres coses. A cada revisió que facis, demana que hi facin un cop d’ull. I recorda: substitueix-lo, com a molt, cada tres anys o 60.000 km.

5. No castiguis el sistema d’arrancada

Arrencar el cotxe després d’haver passat força temps a la intempèrie o exposat al fred és una de les situacions en què més pateix el motor, ja que el fem treballar de manera irregular. La millor manera d’evitar aquest sobreesforç per part del vehicle és, un cop més, deixar-lo al garatge. Si no és possible, assegura’t de tenir els filtres de combustible i d’aire en bon estat.

PUJA