Revisions a preu fix per a la teva moto

Revisió moto

A RODI MOTOR SERVICES t’oferim revisions de motos a preus tancats.
Tria la revisió que et vagi millor!

Revisió moto 150 cc

REVISIÓ < o = 150 CC:
- Canvi d'oli
- Revisió VITA10

OLI MINERAL 30 €
OLI SINTÈTIC 35 €

revisió 151-499 cc

REVISIÓ 151 - 599 CC:
- Canvi d'oli + filtre
- Revisió VITA10

OLI MINERAL 47 €
OLI SINTÈTIC 57 €

Revisió 500 cc

REVISIÓ > 500 CC:
-  Canvi d'oli + filtre
- Revisió VITA10

OLI MINERAL 65 €
OLI SINTÈTIC 85 €

Què és la revisió VITA10?
És la revisió dels 10 punts de seguretat de la teva moto.

OPERACIÓ DE CONTROL DE SEGURETAT

1. Estat dels pneumàtics 
2. Pressió dels pneumàtics 
3. Desgast de les patilles de fre
4. Desgast dels disc de fre
5. Il·luminació i senyalització exterior

OPERACIÓ DE CONTROL DE MANTENIMENT 

6. Nivell del líquid de refrigeració 
7. Revisió de l’alineació de la cadena i de la tensió 
8. Revisió visual de les fuites d'oli i del carburant
9. Revisió de l'estat del silenciador 
10. Revisió de la matrícula

Als nostres tallers especialitzats de moto oferim un servei de càrrega de la bateria, i del tensat i l'engrassat de la cadena. 

El pla de manteniment inclou: mà d’obra; l'oli (màxim 5 litres de capacitat del càrter) i la revisió dels 10 punts de seguretat de la moto.
Impost de residus de 0,06 €/litre no inclòs.
Preus vàlids per Aragó i Catalunya (21% d’IVA inclòs). Només per a la marca ELF.
Consulteu els preus per a Andorra trucant al 900 922 922
Totes les revisions són amb filtres originals o equivalents.
La tria de l’oli s’ha de fer tenint en compte les recomanacions del fabricant de la moto. 

PUJA