Canvi del líquid de frens

Canvi del líquid de frens

Què és el líquid de frens?
És un líquid hidràulic que fa possible la transmissió de la força exercida sobre el pedal de fre a les pinces del tren de rodatge del nostre vehicle.

Per què s'ha de substituir?

  • Per evitar que les peces que estan amb contacte amb el líquid, es malmetin i provoquin problemes.
  • Per evitar l'oxidació del mateix líquid, perquè pot arribar a provocar una corrosió. 
  • Per evitar l’escalfament del motor.

Sol·licita pressupost

No canviar el líquid de frens pot comportar un mal funcionament del sistema de frenada del vehicle, la qual cosa provoca un tacte esponjós, que augmenta la distància de frenada i posa en risc els passatgers del vehicle.

Recorda que has de fer la revisió del líquid de frens cada 20.000 o 30.000 km, segons el que indiqui el fabricant.

A RODI MOTOR SERVICES recomanem canviar el líquid de frens cada 40.000 km o cada dos anys per assegurar un rendiment òptim.*
*En vehicles nous es pot allargar, sempre segons el que indiqui el fabricant.

PUJA