Canvi del líquid refrigerant

Canvi del líquid refrigerant

Líquido refrigerante

La revisió del líquid refrigerant s’ha de fer cada 20.000 o 30.000 km, segons allò que aconselli el fabricant.*

A RODI MOTOR SERVICES recomanem canviar-lo cada 40.000 km o cada dos anys per assegurar un rendiment òptim.** 

El preu inclou l’IVA, la mà d’obra i el producte. Fins a 5 litres. Consulteu els preus per a Andorra trucant al 900 922 922.
*Subjecte a models específics en què el fabricant pugui recomanar un quilometratge diferent.
**En vehicles nous es pot allargar, però sempre d'acord amb allò que aconselli el fabricant.

Sol·licita pressupost

Què és el líquid refrigerant?
El líquid refrigerant està compost per etilenglicol. Serveix per a refrigerar el motor i protegir-lo de les temperatures extremes per a mantenir una temperatura de funcionament òptima.

  • Evita que les peces que estan en contacte amb el motor es deteriorin i causin problemes.
  • Lubrica tot el sistema intern de refrigeració, evitant-ne l’oxidació i la corrosió.
  • Evita l’escalfament del motor.
  • Evita la congelació del líquid i el trencament de les peces properes.

No canviar el líquid pot comportar:

  • Malmetre els components del circuit de refrigeració que hi estan en contacte.
  • Congelació del líquid a causa de la pèrdua de les seves propietats.
  • Podria posar en risc la integritat del motor.
PUJA