La importància del Filtre d’Aire del Cotxe

El filtre d’aire és un dels elements indispensables del nostre cotxe, perquè és l’encarregat de garantir el bon funcionament del motor. El filtre està format per tota una sèrie de fibres que són les encarregades de retenir les partícules no desitjades perquè no passin al motor; si ho fessin, provocarien un desgast prematur i, a més a més, embrutarien l’oli del motor.

PER QUÈ HE DE CANVIAR EL FILTRE D’AIRE?

Circular amb un filtre d’aire brut o, en tot cas, en mal estat, farà que perdi les seves propietats. Això provocaria una pèrdua en el subministrament d’aire als cilindres, una reducció en la potència del motor i un augment no desitjat del consum de combustible. També has de tenir en compte que la barreja d’aire i de combustible no cremaria de manera adequada, i això provocaria un augment de la sortida de gasos contaminants i de l’aparició de fum negre, un bon indicador que el filtre no està en bones condicions.

COM SÉ QUE HE DE CANVIAR EL FILTRE D’AIRE?

Com comentàvem anteriorment, és fàcil detectar-ho visualment un cop sàpigues on és aquest element. Normalment, la ubicació depèn del fabricant del vehicle, així que hauràs de consultar-ho al llibre d’instruccions o al manual. De totes maneres, normalment podràs trobar-lo situat sota la caixa quadrada que hi ha a la vista en obrir el motor.

Per saber si ha arribat l’hora de canviar el filtre, fixa’t en les indicacions següents:

  • Durant la conducció, notem que el motor perd potència.
  • El fum que surt pel tub d’escapament és més aviat negre.
  • Si mirem el filtre a contrallum, la llum no passa a través seu.

Per fer un canvi del filtre d’aire és necessari que el motor estigui fred. També és important que l’habitacle on és el filtre estigui net; en cas contrari, podria tornar a embrutar-se i/o a obstruir el filtre nou més ràpidament.