Rodi i la fundació IDEE signen un conveni de col·laboració

El conveni entre l’empresa de tallers mecànics Rodi Motor Services i la fundació Idee té com a objectiu la difusió de la formació contínua de les famílies dels treballadors de tallers mecànics i oficines tot promocionant estades a l’estranger per a incentivar i millorar l’ús dels idiomes. Segons els objectius fundacionals de la Fundació IDEE, també assessorarà RODI MOTOR SERVICES en totes les qüestions referents a la formació i pràctica de les llengües estrangeres per als seus treballadors i les seves famílies.