Consells per a una frenada bàsica

L’objectiu de la frenada és la reducció de la velocitat del vehicle i, en darrera instància, que s’aturi. Aquesta maniobra es pot produir amb suavitat, com a resultat d’una conducció tranquil·la i normal, o bé ser el resultat d’una situació d’emergència en què la detenció del vehicle ha de ser la màxima prioritat.

CONDUCCIÓ NORMAL: FRENADA AMB ABS I SENSE ABS

En les primeres situacions, cal recordar que l’ús del fre ha de ser com més suau millor, i que sobretot s’ha d’aprofitar la retenció del motor i baixar les marxes progressivament. Tot i així, durant la maniobra, no s’ha de prémer l’embragatge més del compte. Això, a més de reduir el desgast dels discos i de les pastilles, no suposa cap augment del consum (sempre que no toquem el pedal de gas).

A més a més, sempre que sigui possible, la frenada s’ha de fer amb la direcció recta o més suaument quan s‘aplica cert grau de gir al volant. D’aquesta manera, aportem la major eficàcia i el major aprofitament de l’energia de la frenada, alhora que evitem canvis d’inèrcies que poden derivar en la desestabilització de la trajectòria. 

Sobre mullat, cal augmentar la prudència i anticipar encara més la frenada, a més d’aplicar-la amb molta més suavitat.

CONSELLS DE FRENADA BÀSICA

En aquesta situació, hem d’estar segurs de si el cotxe que conduïm està equipat amb ABS o no, ja que l’actuació pot ser diferent.

Sense aquest sistema i davant d’una frenada forta, cal aplicar la força necessària sobre el pedal de fre, però aixecant-lo immediatament si notem que les rodes s’han bloquejat. Per això, quan es trepitja el fre, alhora s’ha de fer el mateix amb l’embragament. Si no es fa així, no tan sols allargaríem la trajectòria, sinó que, a més, perdíem la capacitat de direcció per evitar l’obstacle que s’interposa en la trajectòria del vehicle.

Amb l’ABS també s’ha de pitjar l’embragament, però en aquest cas no ens hem de limitar a prémer amb la màxima força el pedal del fre, ja que com més fort ho fem abans s’aturarà el vehicle. Amb l’ABS s’allarga sensiblement la frenada, però, en canvi, no hi ha cap perill de bloqueig de les rodes (prement l’embragatge), i, per tant, durant tota la maniobra tindrà capacitat de correcció de direcció, amb la qual cosa es simplifica la maniobra per esquivar l’obstacle.

CONSELLS DE FRENADA D’EMERGÈNCIA

Hi ha situacions d’emergència en què l’instint ens impulsa a frenar, encara que aquesta maniobra és completament contraproduent.

Per exemple, en cas de lliscament del tren posterior, mai no hem de frenar, sinó que hem d’aixecar el pedal de l’accelerador progressivament, alhora que corregim la direcció cap al costat que tendeix a anar la part posterior del cotxe.

Es pot produir també una altra possibilitat de lliscament de la part davantera del cotxe en forma de sobreviratge extrem (en mullat, per exemple). En aquestes situacions es pot despertar l’instint de frenar, però com en el cas anterior, només cal aixecar el peu de l’accelerador i esperar que la direcció torni a dirigir-nos fins a l’interior del revolt. 

CONSELLS RODI MOTOR SERVICES

  • Aprofiteu el fre de motor treballant amb les marxes adequades, especialment quan baixeu ports de muntanya. 
  • Mai no desaccelereu el vehicle tan sols amb la frenada a altes velocitats, com ara en un peatge, ja que podria fatigar els discos i les pastilles. 
  • Amb canvi automàtic, i en situacions de frenades extremes, és recomanable frenar amb els dos peus. D’aquesta manera, s’exerceix una major pressió sobre el sistema ABS i es redueix la distància de parada. 
  • Si el cotxe té ABS, no feu cas de les pulsacions que noteu al pedal en cas de frenades fortes. Això és símptoma que aquest sistema està fent la seva feina.
  • Mai no mireu l’obstacle amb el qual podeu xocar. Aquesta reacció augmenta la por del cop i pot bloquejar-vos. És difícil, però si busqueu l’escapatòria amb la mirada podeu arribar a esquivar el cop.
  • A més del sistema de frenada, cal fer una revisió periòdica dels amortidors, ja que són una part important de l’eficàcia de la frenada. 
  • Els pneumàtics han d’estar en bon estat, no endurits per l’edat i han de presentar un bon dibuix a la banda de rodolament per a les frenades sobre mullat.

En l’actualitat, hi ha molts vehicles que munten sistemes de frenada automàtica, tot i que no són elements infal·libles davant de petits obstacles i de vianants, motiu pel qual mai no ens hem de desconcentrar quan conduïm.