El desgast dels Pneumàtics a l’estiu

Els mesos d’estiu comprenen una de les èpoques en la que es concentren més desplaçaments. És per aquest motiu que existeix un risc més gran a l’hora de conduir amb els pneumàtics desgastats. A l’hivern acostumem a prestar especial atenció a aquest element perquè sabem que l’estat dels pneumàtics determina la capacitat de reacció del nostre vehicle davant les condiciones climatològiques com el gel, la neu o la pluja.

Però a l’estiu, encara que pugui semblar el contrari, no acostumem a prestar tanta atenció als pneumàtics, ja que el temps és més estable i és menys probable que ens haguem d’enfrontar a condicions climatològiques adverses. Tot i així, com repetim sempre, les rodes són l’únic punt de contacte amb la carretera, faci fred o calor, i per això és tan important revisar també a l’estiu la pressió dels pneumàtics i comprovar que estan ben alineats per evitar un desgast prematur, així com assegurar-nos que en la carcassa no existeixen ni embalums ni esquerdes.

Has de tenir en compta que conduir amb les rodes desgastades suposa un risc molt alt per la nostra seguretat, perquè és una època en què acostumem a recórrer grans distancies. Si es troben en bon estat, resisteixen millor a les punxades o a les frenades brusques. A més a més, en la majoria del territori espanyol l’asfalt arriba a temperatures molt elevades, el que incideix directament en la resistència de la goma, arribant a suportar fins a 10 ºC més que la temperatura ambient.

Què hem de tenir en compte per evitar el desgast dels pneumàtics?

  • La profunditat dels pneumàtics. El dibuix de les rodes i l’estat de la banda de rodament repercuteix directament en la despesa de combustible, ja que com més desgastats estiguin, més resistència al rodament oferiran.
  • El tipus de conducció. Un altre dels aspectes que repetim sempre i que s’ha de tenir molt en compte és el tipus de conducció que tinguem. La manera d’agafar els revolts, els derrapatges o frenades… són comportaments que provoquen que les rodes pateixin un desgast prematur.
  • El tràfic intens. En els desplaçaments estiuencs, en què la gent es sol concentrar per anar a la platja, per exemple, poden donar-se situacions inesperades, com haver de frenar de cop o enfrontar-se a una sobtada tempesta d’estiu. Portar els pneumàtics desgastats pot disminuir l’adherència o la capacitat de frenada, a més de provocar aquaplaning.

Recorda que el mínim legal de desgast dels pneumàtics no pot ser inferior dels 1,6 mm. A més dels problemes de seguretat que comporta, pot ocasionar-li una multa o fins i tot la immobilització de vehicle.