10 Consells pel Manteniment dels Pnuemàtics del teu Cotxe

Tothom sap que l’únic punt de contacte que existeix entre la carretera i el vehicle són els pneumàtics. Mantenir-ne la qualitat i les prestacions t’ajudarà a garantir tant la seguretat com la mobilitat. Els tallers mecànics RODI MOTOR SERVCIES et porten uns punts per tal que els tinguis amb compte:

1. L’àrea de contacte

La superfície de contacte dels teus pneumàtics amb la carretera és molt reduïda, però d’ells depenen el teu confort i la teva seguretat. Una correcta selecció dels pneumàtics i un manteniment adequat perquè rendeixin al màxim, a més del subsegüent estalvi de carburant, són peces claus.

No oblidis que els pneumàtics, a part de ser l’única unió entre l’asfalt i el vehicle, suporten una càrrega molt important, absorbeixen els obstacles de la carretera i reaccionen als moviments de la conducció (direcció, acceleració i frenada).

2. El desgast i la profunditat

L’adherència i la tracció dels pneumàtics depenen del dibuix. Per poder garantir la teva seguretat i mobilitat, no oblidis de revisar sovint la profunditat del dibuix i no dubtis ni un moment a canviar-los abans que estiguin massa gastats i que la profunditat de l’escultura arribi al límit d’1,6 mm. En cas de pluja, els canals d’escultura s’encarreguen de treure l’aigua que hi ha a sota del pneumàtic.

Així doncs, com més gran sigui la profunditat, més petit serè el risc d’hidroplanatge i el control del vehicle millorarà.

3. La pressió

Mantenir una pressió d’inflament correcta garanteix un millor comportament dels pneumàtics al llarg de la seva vida útil, evita un desgast prematur, permet estalviar carburant i ajuda a reduir el risc de pèrdua del control del vehicle. És bàsic que comprovis la pressió tots els mesos i, per descomptat, quan hagis de fer un viatge llarg.

Una pressió baixa incrementa el risc de malmetre els pneumàtics, però un excés del 20% en redueix considerablement la vida útil. Per això cal consultar la pressió d’inflament recomanada pel fabricant.

4. L’equilibratge

Un equilibratge correcte, que caldria fer necessàriament cada cop que es canviïn o desmuntin els pneumàtics, serveix i molt per prevenir un desgast prematur i a més permet eliminar les vibracions de la roda en rodar, tot evitant que acabin afectant la direcció i la transmissió.

Així mateix, amb l’equilibratge dels pneumàtics també s’evita un desgast prematur dels pneumàtics i d’altres elements del vehicle tan importants com ara les suspensions, la direcció i els rodaments.

5. L’alineació de les rodes

L’alineació consisteix a restablir les condicions geomètriques originals de les rodes per tal d’assegurar l’estabilitat direccional del vehicle. L’ajust dels elements de la direcció i la suspensió facilita que les rodes rodin correctament, tot evitant que els pneumàtics es desgastin irregularment i facilitant que allarguin la seva vida útil, a més de millorar el comportament del vehicle i estalviar combustible.

Hom aconsella fer una alineació a l’hora de muntar pneumàtics nous o si es percep una certa dificultat per mantenir la trajectòria, fins i tot en vies planes i rectes.

6. Els pneumàtics posteriors

El fet que els pneumàtics posteriors no estiguin connectats al volant dificulta el control de la seva adherència. Per aconseguir una eficiència més gran és bàsic que revisis amb regularitat la pressió i l’estat dels pneumàtics, sobretot durant la seva rotació. Així mateix, recorda que els pneumàtics nous o que presenten un desgast menor s’han de muntar a l’eix posterior perquè d’aquesta manera s’aconsegueix un control més gran en les frenades, disminueix el risc de perdre el control del vehicle i en millora considerablement la conducció.

7. Les vàlvules

Tant les vàlvules com els taps, estant en un òptim estat, contribueixen a allargar la vida dels pneumàtics del teu vehicle. En el cas de les vàlvules, com que acostumen a ser de goma, s’acaben deteriorant, per la qual cosa el millor de tot és canviar-les quan compris uns pneumàtics nous. El tap de les vàlvules també té la seva importància, perquè la seva funció principal és mantenir l’estanquitat i protegir la vàlvula de la pols i la brutícia.

És important que comprovis regularment ambdós components per assegurar-te una pressió idònia del pneumàtic que et premetrà allargar-ne la vida útil.

8. La manipulació i l’emmagatzematge

Per raons de seguretat, hom recomana usar guants cada cop que es manipulin els pneumàtics. A l’hora d’emmagatzemar-los, cal tenir en compte diversos aspectes perquè en el moment que els necessitis estiguin en unes condicions òptimes. El millor de tot és desar-los en una zona ventilada i seca, lluny de la llum directa del sol, de productes que puguin alterar la naturalesa la goma o de qualsevol objecte que hi pugui penetrar.

També és recomanable netejar-los amb aigua i eixugar-los adequadament per reduir-ne la corrosió.

9. La reparació

Quan hagis de reparar un pneumàtic és bàsic que confiïs en un especialista com RODI MOTOR SERVICES perquè el desmunti de la roda i n’inspeccioni l’interior per tal de verificar si hi ha danys interns. Un especialista garanteix tots els procediments de reparació i muntatge del pneumàtic, el compliment de la normativa legal i del fabricant, a més d’assegurar la pressió d’ús i tenir en compte les característiques de pneumàtics específics.

Tots aquests punts juguen a favor de la teva seguretat i de la de la resta de conductors.

10. La durada

Realment, resulta del tot impossible poder determinar amb exactitud la durada d’un pneumàtic perquè la seva evolució i el seu desgast depenen de diversos factors com ara les condicions climatològiques, d’emmagatzematge i ús, entre altres. Per garantir una vida útil com més llarga millor, aconsellem revisar l’aspecte dels pneumàtics, prestant una atenció especial als casos de pèrdua de pressió, vibracions

El millor de tot és revisar-los a fons un cop a l’any, seguir els consells de substitució del fabricant i, un cop superats els deu anys, canviar-los tant se val en quin estat estiguin.