Què és i com funciona la direcció d’un Cotxe?

La missió principal de la direcció és la de dirigir les rodes davanteres segons la nostra voluntat. Quan girem el volant, aquest moviment rotatori es transmet a les rodes directrius mitjançant una sèrie d’articulacions. Com que l’efecte palanca seria negatiu i resultaria molt dur haver de girar la direcció sense assistència, s’han desenvolupat sistemes de servodirecció que normalment solen ser hidràulics, de buit i últimament també elèctrics. Aquests darrers sistemes poden variar el grau d’assistència segons les necessitats perquè estan gestionats per una centraleta.

Aquest apartat està íntimament relacionat amb la geometria de les rodes. 

Avui us mostrem els aspectes merament mecànics que cal tenir en compte per mantenir el sistema de direcció en un estat òptim. A més a més, és un dels punts que es revisen durant les inspeccions tècniques de vehicles (ITV).

COM DETECTAR DEFECTES EN LA DIRECCIÓ

  • Folgances al volant en aturada. No és molt habitual i acostumen a produir-se per desgast d’una mala fixació dels elements del conjunt o perquè no estan ben collats. Si existís una folgança excessiva, podria ser deguda a un desgast anòmal de l’eix o de les ròtules de les barres de direcció. Seria, però, més estrany si la folgança fos deguda a una mala fixació de la caixa de direcció al xassís.  
  • Direcció molt dura. Es detecta millor en aturada, tot i que en marxa podria ser molt més evident, així com la manca de rapidesa perquè les rodes tornin a la seva posició en línia recta. Les causes poden ser diverses: baixa pressió dels pneumàtics, existència de desalineació i falta de greixatge o de líquid hidràulic a la caixa de direcció. També pot ser degut a una degradació brusca d’aquest mateix líquid.
  • El vehicle es desplaça lateralment. Es detecta en marxa, ja sigui en deixar anar el volant en línia recta sobre superfície plana o davant la necessitat de corregir constantment el volant per mantenir una trajectòria recta. Generalment, però, aquesta anomalia es deguda a elements aliens a la direcció: una pressió desigual entre les rodes, el muntatge de dos pneumàtics de mida diferent, l’existència d’un amortidor en mal estat, una mala alineació de les rodes, el fet que un dels frens estigui clavat o, en menor mesura, una mala alineació del volant amb la direcció.
  • Oscil·lació de la direcció. Acostuma a detectar-se a altes velocitats a través del volant i/o de les oscil·lacions del vehicle. Les causes solen ser aspectes paral·lels a la direcció com ara una pressió deficient dels pneumàtics, l’erosió de la banda de rodament dels pneumàtics o deficiències en aquesta banda, rodes desequilibrades, presència de fang a les llantes o una geometria inadequada, amb un excés d’angles de caiguda o d’avançament. Quant a la direcció, l’únic motiu que realment pot ser el causant d’aquesta anomalia serien les folgances a les ròtules o als reenviaments. 

CONSELLS RODI MOTOR SERVICES

  • Si tens qualsevol dubte que pugui afectar el bon funcionament del teu vehicle, has d’anar al teu taller RODI més proper. A més de garantir la teva seguretat, pots estalviar-te diners, perquè aquest tipus d’incidències acaben castigant inevitablement els pneumàtics.
  • Fes les revisions pertinents. Hi acostumem a descobrir bona part de les deficiències: pèrdues de líquid hidràulic, desgastos anòmals a les rodes o trencaments a les gomes protectores de les ròtules, entre d’altres.
  • Amb una posada a punt, periòdicament, de l’alineació i de la geometria de les rodes n’hi ha prou per corregir o, fins i tot, per descobrir bona part d’aquests defectes mecànics.