Rodi Motor Services trasllada un dels seus tallers de Lleida a Alcarràs

A principis d’aquest mes de gener, RODI MOTOR SERVICES farà efectiu el trasllat del taller mecànic ubicat a Ctra. Saragossa, N-II, 25194 (Lleida), a la població d’Alcarràs, que pertany a la mateixa localitat, on ha adquirit la nau de Pneumàtics Díaz Subías.

Amb aquest trasllat, que pot efectuar-se gràcies a aquesta nova i important adquisició per l’empresa, RODI tindrà presència per primera vegada en aquesta població traslladant el servei que fins ara oferia al taller de Carretera de Zaragoza. Aquest serà un centre mixt, de 800 m2 més 200 m2 d’altell, que comptarà amb 5 elevadors per a turisme i mecànica integral per a turismes. A més, tindrà 2 boxes per a camió i oferirà serveis externs d’agroindustrial i assistències. Inicialment, en aquest taller hi treballaran 4 persones.