Tipus d’Oli de motor per Cotxe

La funció de l’oli per a motors és la de lubricar i protegir el motor tot formant una pel·lícula entre les parts mòbils que disminueix el fregament i, per consegüent, en controla l’augment de temperatura i el desgast.

En un principi, hom podria arribar a pensar que qualsevol tipus d’oli serveix per a aquest objectiu. Tanmateix, al mercat hi ha molts tipus d’olis destinats a unes càrregues de treball molt diferents. Tot i que directament o indirectament els olis de motor són derivats del petroli, en un principi es poden dividir en tres tipus diferenciats:

  • Els olis minerals s’obtenen directament de la destil·lació del petroli. L’avantatge principal és el preu, tot i que val a dir que també són més inestables als canvis de temperatura i, per tant, presenten uns índexs de viscositat més amplis i amb elements més volàtils que, sobre el paper, poden augmentar el consum d’oli lubricant.
  • Els olis sintètics es creen en laboratoris a través de productes específics (normalment també extrets del petroli, com ara l’etilè) per tal d’oferir índexs de viscositat més elevats i constants amb la temperatura, així com una resistència a l’oxidació i l’evaporació més gran.
  • Els olis semisintétics són una combinació dels olis minerals i sintètics amb la finalitat d’aglutinar les virtuts d’ambdós tipus. En general, la base principal és de mineral (entre el 60 i el 80%) i la resta és sintètic, la qual cosa fa possible que tinguem un lubricant que no és tan car, però que presenta unes virtuts de treball millors.

Puc utilitzar qualsevol tipus d’Oli?

En un principi has de fer servir el que et recomani el manual d’usuari del teu vehicle, però la majoria de vehicles actuals amb llargs períodes de manteniment, entre 20.000 i 30.000 km, necessiten olis sintètics perquè són els únics capaços de suportar uns períodes de treball tan llargs com aquests.

Normalment, els cotxes més antics tenen uns períodes de manteniment més reduïts, d’entre 5.000 i 7.500 km, i podrien treballar sense problemes amb un oli mineral de qualitat.

Puc passar de l’Oli Mineral al Sintètic?

En un principi, sí. De fet, en un moment de necessitat fins i tot es poden arribar a barrejar, però cal tenir en compte uns quants aspectes.

Els olis sintètics tenen uns elements detergents que s’encarreguen de netejar els motors de carbonissa i residus, i que els permet tenir una vida útil més gran. Tanmateix, els motors que han estat treballant amb mineral tenen més presència d’aquests elements, que són “netejats” pel nou oli sintètic. Aquests residus no desapareixen, sinó que es dipositen al filtre i a la bomba; en casos extrems, poden arribar a provocar obstruccions.

Si tot i això encara vols passar-te al sintètic, és recomanable fer-ho de mica en mica proporcionalment o passant prèviament per l’oli semisintètic.

A més a més, en aquest procés cal respectar en tot moment la viscositat recomanada pel fabricant.

Als tallers RODI MOTOR SERVICES t’oferim revisions de cotxe a preus tancats perquè no t’emportis cap ensurt. Tria la revisió que necessites!