Tot sobre els Frens de Cotxe

A l’hora de valorar el conjunt del sistema de frens d’un vehicle, cal tenir en compte la potència de frenada i, sobretot, la distància de frenada. El rendiment dels frens varia depenent de l’estat dels pneumàtics o dels amortidors, entre d’altres, i, òbviament, de cadascun dels elements que formen el sistema de frens, motiu pel qual és tan important conèixer-los i vetllar perquè estiguin en bon estat.

Tipus de frens de cotxe

Els frens es classifiquen en tres tipus:

  1. De disc. Peça metàl·lica sobre la qual s’exerceix pressió a través de les pinces de fre mitjançant un sistema hidràulic. En l’actualitat són els més habituals.
  2. De tambor. Muntats antigament a cadascuna de les rodes del cotxe, aquesta peça està feta d’un material de fricció capaç de frenar el cotxe quan s’empeny contra el tambor. Tenen una eficàcia inferior a la dels discos de fre.
  3. D’estacionament o fre de mà. Tal com el seu nom indica, aquest tipus de frens s’usen quan volem deixar el cotxe estacionat. Només actua sobre les rodes posteriors.

?L’ús dels frens de disc en propicia el desgast. Que es desgastin les pastilles és obvi, però també que la quantitat de calor generada per la fricció sigui massa alta com per ser dissipada correctament. Ambdues situacions provoquen deficiències en la frenada, així que recomanem tenir-les controlades.

Elements dels frens de cotxe

El sistema de frens està format per tota una sèrie d’elements que, en conjunt, treballen per frenar el vehicle.

  1. Discos de fre
  2. Pastilles de fre. Les pastilles de fre tenen un indicador que en mesura el desgast, útil per saber quan cal canviar-les. A través de la llanda podem saber en quin estat es troben visualment, però la manera més fiable és a través del testimoni lluminós del quadre de comandaments del nostre cotxe o comprovant la quantitat de líquid de fre, que disminuirà depenent del desgast de les pastilles.
  3. líquid de frens. El líquid de frens és un líquid compost per poliglicol que facilita la transmissió de la força que exercim sobre el pedal de fre a les pinces. Amb el temps, pateix perquè ha de suportat temperatures molt elevades. Podeu conèixer totes les seves particularitats.

Manteniment dels frens de cotxe

  • Verifiqueu l’estat dels sistemes de frenada almenys cada 20.000 km. No fer-ho podria posar en perill la vida del conductor i dels acompanyants.
  • Mantenir una velocitat prudent té una incidència directa en el desgast dels frens perquè evitem frenar contínuament.
  • Quan notem qualsevol anomalia en la frenada, com ara vibracions o tremolors en prémer el fre o sorolls en frenar, cal portar el vehicle al taller RODI més proper.