Aire Condicionat o Finestres. Què consumeix més?

Són molts els qui es pregunten: ¿què fa consumir més, viatjar amb l’aire condicionat encès o fer-ho amb les finestretes baixades?

Cada vegada hi ha més conductors conscienciats amb l’estalvi de combustible, que també implica un menor grau de contaminació. Sense oblidar-nos d’aquest aspecte, també hem de tenir en compte el nostre confort a l’hora de circular amb el nostre vehicle, ja que fer-ho en altes temperatures pot incidir directament sobre la nostra manera de conduir.

Baixar les finestretes permet que l’aire circuli per l’habitacle del nostre vehicle i ORATJAR en el moment en què la temperatura interior és superior a la exterior. No obstant això, aquesta pràctica provoca, depenent de la velocitat a la qual es circuli, així com el grau d’obertura de les finestretes, una resistència aerodinàmica.

D’altra banda, l’aire condicionat refreda en major mesura interior del nostre vehicle. Els sistemes actuals permeten regular de forma molt més eficient la temperatura, el que es tradueix en una millor gestió de l’energia del motor, a diferència dels sistemes clàssics, que es limiten a generar fred, ja que no controlen la temperatura.

Sabent això, què consumeix més, l’aire condicionat o les finestretes baixades?

Diferents estudis han demostrat que és molt més eficient circular fins a una velocitat màxima de 70-80 km/h amb les finestretes baixades que amb l’aire condicionat encès; però, a partir d’aquesta velocitat, la resistència aerodinàmica que es crea fa augmentar el consum, de manera que llavors es recomana pujar les finestretes i viatjar amb l’aire condicionat.

Els vehicles moderns ja vénen amb sistemes de climatització molt més intel·ligents que redueixen el consum fins i tot en velocitats més baixes. Recorda que és molt important que, abans de les èpoques de calor, verifiquis l’estat de l’aire condicionat del teu vehicle. T’expliquem com pots mantenir-lo en bon estat, aquí.