Jornada de presentació especial flotes Rodi i WABCO Espanya

El responsable de producte camió de RODI MOTOR SERVICES, Robert Llovera, va presentar els nous serveis que la empresa de tallers mecànics de camions RODI MOTOR SERVICES ha posat en marxa per a vehicles industrials.

En la reunió, hi van participar els responsables de flotes, Jose Antonio Partido, i de serveis de ?WABCO España, Luis Fraga.

WABCO és número u global en tecnologies i sistemes de control per a la seguretat i l’eficiència dels vehicles comercials.

Mitjançant una breu presentació, va mostrar les solucions per a flotes:

IVTM (monitorització de la pressió dels pneumàtics).

Programa del tràiler intel·ligent.

ODR (registre de dades de la informació d’ús del remolc).

Smart Board o Infomaster (control de quilometratge real).