La importància del bon estat de l’Aire Condicionat

El manteniment periòdic de l’aire condicionat ens preveu de bacteris perjudicials i ens protegeix de reparacions costoses.

Segons els fabricants, hauríem de revisar el sistema de l’aire condicionat cada 15.000 km o cada any, perquè és l‘única manera d’evitar que es formin microorganismes perjudicials a l’evaporador del sistema; tenint en compte la humitat, hi poden arribar a proliferar de manera alarmant. 

Això és sobretot evident durant els períodes de desús, que és just quan en aquests condensadors s’acumula i es reprodueix tota la flora bacteriana. La prova que això està passant la tenim quan, passat un temps, connectem el sistema de refrigeració i hi apareix una olor molesta a humitat. Quan això passa, probablement s’estiguin enviant a l’habitacle aquests microorganismes, que a més són els causants principals de reaccions al·lèrgiques, malalties de les vies respiratòries o empitjorament de quadres clínics ja existents. Per aquest motiu, és fonamental anar quan abans millor a un taller especialitzat per fer una neteja profunda i rigorosa de les instal·lacions de l’aire condicionat.

D’altra banda, aquest tipus de revisions també serveixen per revisar el sistema de l’aire condicionat, sobretot el nivell de líquid refrigerant; segons els estudis, un circuit en òptimes condicions pot perdre fins a un 10% d’element refrigerant. 

Però la recàrrega d’aquest element no tan sols millora l’eficàcia del sistema, sinó que a més, com que actua com a lubricant per al compressor, el protegeix d’un possible gripatge.

CONSELLS RODI MOTOR SERVICES

  • Els llargs períodes de inactivitat de l’aire condicionat, com ara l’hivern, poden ressecar el circuit i possibilitar que s’hi acumuli brutícia. Per evitar-ho, es recomana connectar-lo uns minuts cada cert temps.
  • Mantenir el filtre d’entrada i de sortida del sistema de ventilació net i buit.
  • Revisar anualment el circuit i la càrrega de refrigerant i les corretges de l’alternador. 
  • Per evitar sobreesforços del sistema, podem ajudar-lo obrint uns minuts les finestretes els dies que faci molta calor.