Per què cal canviar el Líquid de Frens?

El líquid de frens no és res més que un element que fa possible la transmissió de força que exercim sobre el pedal a les pinces de fre, basant-se en la transmissió hidràulica de l’energia. És un mètode senzill i fiable, d’aquí que, tot i l’evolució dels automòbils, aquest sistema es mantingui pràcticament inalterable.

Allò que sí que ha canviat en aquest temps és la composició del líquid pròpiament dit. Antigament, es feien servir olis minerals i líquids de sicili. En l’actualitat, està compost per derivats del poliglicol.

CARACTERÍSTIQUES DEL LÍQUID DE FRENS

  • Resisteix tant les temperatures elevades a s’assoleixen en el circuit de frens, com les temperatures molt per sota dels 0 graus, perquè ha d’estar fluit sota qualsevol circumstància. 
  • Està dissenyat per absorbir la humitat, eliminant un efecte molt perillós que es produeix quan hi ha presencia d’aigua al circuit.
  • L’aigua bull als 100 graus, per la qual cosa, en evaporar-se, pot produir pèrdues d’eficàcia en la frenada, perquè el vapor, a diferència dels líquids, és comprimible, fet que redueix dràsticament la pressió que s’aplica sobre els frens. 

En teoria, els circuits són estancs, però per les juntes dels pistons de fre, del dipòsit d’ompliment o fins i tot per efecte de la condensació que provoquen els canvis de temperatura en el seu ús, fa que l’aigua acabi afectant el sistema.

Aquests líquids poden suportar fins a un 3% d’aigua, però per sobre d’aquest punt comença a ser perillós. Per aquest motiu, a RODI MOTOR SERVICES en recomanem la substitució periòdica, sobretot tenint en compte que, per a un cotxe normal, el canvi del líquid de frens se situa al voltant dels dos anys. 

CONSELLS RODI MOTOR SERVICES

  • Fins i tot si es fa servir poc el cotxe, el líquid de frens tendeix a captar la humitat, per la qual cosa s’ha de substituir com a mínim als dos anys o 20.000km.
  • El líquid de frens és molt corrosiu i tòxic, així que hem de tenir molt de compte quan el manipulem. Per aquest motiu, requereix un reciclat professional. 
  • Tu mateix pots comprovar el nivell del dipòsit. Hauria d’estar entre les marques de màxim i mínim. Tingues en compte que, si baixa per sota del mínim, és possible que el sistema ja no sigui estanc, així que hauries d’anar al teu taller RODI MOTOR SERVICES més proper. 
  • Respecta sempre el DOT aconsellat pel fabricant.
  • No es poden barrejar diferents DOT; en cas contrari, perden eficàcia. 

Recorda! Qualsevol operació relacionada amb un tema tan sensible en l’àmbit de la seguretat, sempre l’ha de fer per personal qualificat.