Per què diem adéu als Pneumàtics poc eficients

La cura pel medi ambient i la conscienciació sobre el problema de les emissions de CO2 estan a l’ordre del dia. A causa d’això, a partir del proper dia 1 de novembre d’aquest any quedarà prohibida la venda de pneumàtics de turisme i furgoneta que estiguin etiquetats amb la lletra F, que assenyala aquells pneumàtics poc eficients amb l’objectiu de reduir les emissions CO2 a l’atmosfera (ja que comporten una despesa de carburant major), i eliminar, d’aquesta manera, la presència d’aquest tipus de rodes en el mercat, que també solen ser les més sorolloses i les que presenten un pitjor comportament.

Els pneumàtics que es deixaran de vendre són:

  • Pneumàtics de classe F en resistència a rodament, tant per a turismes com per camionetes.
  • Pneumàtics de classe I per camionetes, el coeficient de resistència al rodament sigui superior a 9.

El director de la Comissió de Fabricants de Pneumàtics, José Luis Rodríguez, afirma que “fins al 20% del consum de combustible està relacionat amb aquests pneumàtics (etiquetats amb la lletra F)”, i que gràcies a aquesta llei s’aconseguirà “reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del trànsit per carretera “.

La normativa sobre l’etiquetatge del pneumàtic va entrar el vigor el 2012. L’objectiu d’aquesta llei era conèixer l’eficàcia dels pneumàtics mitjançant lletres, colors i nombres que ens indiquen aspectes de la roda com l’adherència o el seu comportament en mullat, de manera que els consumidors també estiguem millor informat sobre el producte que necessitem o comprem.

Què és la resistència al rodament?

La resistència al rodament és el nom que se li dóna a l’energia que el nostre vehicle necessita enviar als pneumàtics per mantenir el moviment a una velocitat constant sobre una superfície, un procés conegut com histèresi. La histèresi és la pèrdua d’energia que es dóna quan un pneumàtic roda; aquesta pèrdua d’energia ha de ser superada pel motor del vehicle, el que es tradueix en un major augment del combustible. D’aquí que estigui tan estretament relacionat amb l’emissió de gasos.

ACTUALITZACIÓ: Els pneumàtics poc eficients podran vendre’s durant el propers 30 mesos a partir de l’1 de novembre de 2018.