Per què és important l’equilibrat dels Pneumàtics?

Tot i la tecnologia actual, la fabricació de pneumàtics —o fins i tot de llantes— no permet un centratge de masses exacte, motiu pel qual, en girar a altes velocitats, una descompensació d’uns grams pot provocar desequilibris que deriven en vibracions que assimilen la suspensió, la direcció i, en últim extrem, el mateix bastidor.

En general, qualsevol pneumàtic que surt d’un taller especialitzat, per una substitució o per una reparació de rodes, hauria de sortir amb l’equilibratge perfecte, ja que avui en dia hi ha maquinària molt precisa per a aquestes operacions. Tanmateix, cal no baixar la guàrdia perquè amb el pas temps podria perdre aquesta harmonia de gir.

PER QUÈ ES PRODUEIX UN MAL EQUILIBRATGE?

Les causes principals són la pèrdua d’un contrapès en colpejar el pneumàtic amb una pedra o una vorera, i, en menor mesura, després d’una forta frenada, el desgast d’una secció concreta de la coberta.

Un altre aspecte en què es detecten aquestes vibracions és en substituir una roda punxada per la de recanvi, a la qual generalment no s’acostuma a fer-li l’equilibratge pertinent.

COM ES POT DETECTAR?

A baixes velocitats no s’aprecia, però a partir de 80-90 km/h acostuma a presentar-se una vibració al volant, acompanyada d’un soroll greu i constant que empitjora amb la velocitat.

Pot ser que torni a desaparèixer quan se supera certa velocitat perquè la freqüència de vibració de la roda s’acobla amb la del gir del pneumàtic; malgrat tot, aquest equilibri continua existint i implica riscos. 

QUINS RISCOS COMPORTA?

El més evident és la reducció de la vida del pneumàtic: en produir-se un desgast anormal, segons la gravetat del desequilibratge, la vida útil del pneumàtic pot reduir-se a més del 50%.

Algunes maniobres d’emergència fan perdre l’adherència correcta, tant en traçar les corbes com en frenades d’emergència.

COM ES FA?

Avui dia, hi ha màquines que fan aquest el procés pràcticament de manera precisa. A més a més, per evitar haver de posar excés de contrapès, fins i tot ja calibren el millor equilibratge entre la llanta i el pneumàtic.

Els contrapesos antics eren de plom, però la normativa europea els ha prohibit definitivament pels riscos que comporten per al medi ambient. Avui en dia són d’alineacions de zinc i acer. N’hi ha de tipus grapa —que s’enganxa a l’extrem de la llanta, normalment d’acer—, però salten amb molta més facilitat, per la qual cosa ara es col·loquen amb un adhesiu a l’interior de la llanta. 

RECOMANACIONS RODI MOTOR SERVICES

  • En cas de vibracions al volant a partir de velocitats de 80-90 km/h, aneu a un taller per valorar el possible desequilibri.
  • Si no us ho suggereixen al taller, insistiu sempre en la necessitat de l‘equilibratge quan canvieu els pneumàtics.
  • En vehicles tot terreny, el fang acumulat a les llantes, als frens i a les suspensions pot provocar el mateix efecte d’un desequilibri. Una rentada amb aigua a pressió ho resol tot!
  • Recordeu que també cal equilibrar la roda de recanvi original.