La ITV, inspecció obligatòria

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) està destinada a assegurar el compliment de les condicions tècniques per a vehicles en circulació amb l’únic objectiu de garantir la seguretat dels ocupants i de la resta de persones de la via, reduir al màxim el risc de lesions per causes tècniques i protegir el medi ambient.

Per aquest motiu, passar la ITV és obligatori per llei per a tots els vehicles que compleixin certes característiques d’antiguitat. 

CADA QUAN S’HA DE PASSAR?

Els cotxes i les motos que compleixin quatre anys des de la primera matriculació. Des d’aquest moment, l’haurà de passar regularment cada dos anys, fins que el vehicle tingui deu anys d’antiguitat. Des d’aleshores, la periodicitat de la revisió passa a ser anual.

En el cas dels vehicles industrials, aquests períodes s’escurcen perquè s’entén que aquests vehicles tenen un ús més intensiu que no pas el d’un simple turisme: la primera revisió és als dos anys i en un període de cada dos anys fins que en faci sis des de la data de matriculació. A partir d’aquest moment, la periodicitat passa a ser de cada sis mesos.

ALTRES FACTORS QUE OBLIGUEN A PASSAR LA ITV 

Són conegudes com les inspeccions de tipus no periòdic. Inclouen les prematriculacions, els duplicats de la targeta de la ITV o, si el cotxe es sotmet a alguna transformació important, el muntatge de pneumàtics de diferents mides a les establertes en la fitxa tècnica, la instal·lació d’accessoris a la carrosseria, al para-xocs, a les preses d’aire i, fins i tot, un canvi de motor o de bastidor que n’alteri o en modifiqui els codis d’identificació.

ON ES REALITZEN LES INSPECCIONS?

Les estacions d’ITV són empreses especialitzades,que poden estar gestionades directament per certes comunitats autònomes o per empreses privades, que han estat autoritzades pel seu respectiu govern autònom. 

Aquesta singularitat fa que els preus per cada inspecció puguin variar entre una comunitat i una altra, tot i que no hi ha diferències entre les estacions d’una mateixa comunitat.

QUÈ ES REVISA EN LA ITV?

  • Dades administratives: es comprova que el número de bastidor, la matrícula, la marca i el model coincideixin amb la fitxa tècnica. Si no fos així, a la ITV estan obligats a denunciar-ho a la policia.
  • De l’exterior: condicionament de miralls, visibilitat, estat dels vidres, placa de matrícula, restes d’òxid que poden afectar l’estructura del bastidor, elements solts o despresos com ara el para-xocs en mal estat, entre d’altres.
  • De l’interior: estat i funcionalitat dels cinturons de seguretat, finestretes en bon funcionament, sistema de tancament centralitzat, etc. 
  • Senyalització i llums: es comprova tot. Llums de creuer, de posició, llargues i el feix de llum, intermitència, llums de fre, inclosa la tercera, etc.
  • Mecànica: 
  • Frenada: sistema de frenada, possibles fuites, estat dels discos i tensat del fre de mà.
  • Direcció: es comproven els jocs, les fuites o els defectes greus d’alineació.
  • Suspensió i eixos: es repassen les articulacions, les ròtules, les molles i l’estat dels amortidors. 
  • Motor: sorolls, vibracions, fuites greus d’oli o de refrigerant, però, sobretot, es comproven que les emissions de monòxid de carbó se situïn dins dels valors permesos.
  • Pneumàtics: es comprova l’estat de la roda en general, que la llanda i la mesura del pneumàtic coincideixin amb els homologats en la fitxa tècnica, tret dels vehicles per als quals es determini d’una altra manera. També es comprova l’estat de la banda de rodament, la profunditat del dibuix amb un límit màxim just abans del testimoni de desgast. 

I SI TOT VA BÉ…

Sortiràs tranquil·lament de l’estació fins a la pròxima visita. Però també és probable que trobin algunes errades que, si són lleus, poden acceptar el pas per la ITV, però si són greus o molt greus estaràs obligat a reparar-les i a tornar a passar la ITV. 

Si ho fas abans del termini de 15 dies, normalment ho faràs sense cita prèvia i sense abonar un altre cop el cost de la inspecció. Un cop transcorregut aquest període, la ITV donarà avís a Trànsit perquè doni de baixa el vehicle per via administrativa.

Hi ha la possibilitat de poder allargar més aquest període per a reparacions complicades i cares, però per això hauràs de demanar i pagar una sol·licitud de rehabilitació extraordinària.

HAS DE SABER QUÈ…

La multa per no portat o tenir la ITV caducada són 150 €; 200 € si circules amb un cotxe amb la ITV no superada per error greus i no pots demostrar que vas a l’estació d’inspecció o al taller, i 500 € si la inspecció ha sortit negativa per errors molt greus.

A més, tal com apunta la companyia d’assegurances Urquía&bas en el seu , on podem saber quins casos no cobreix l’assegurança del teu cotxe en cas d’accident, la teva companyia asseguradora podria no cobrir-te al·legant que no tenies la ITV en ordre.