Revisa la pressió dels Pneumàtics

El respecte per les pressions d’inflament dels pneumàtics és de màxima importància per a la seguretat. Cal recordar que els pneumàtics són l’única unió existent entre el vehicle i el terra.

La pèrdua de pressió d’un pneumàtic pot ser deguda a diversos motius, com ara la difusió natural de l’aire d’inflament a través dels components del pneumàtic, les diferències de temperatura ambient o petites perforacions que no suposen una pèrdua important, però sí lleu, en la pressió.

Un inflament baix pot generar un augment anormal de la temperatura dels components dels pneumàtics i, per tant, pot provocar una degradació prematura i irreversible. Els efectes d’una pressió d’inflament insuficient no tan sols són immediats, sinó que poden aparèixer després d’haver estat corregida. Un pneumàtic desinflat és un perill per a la seguretat dels ocupants del vehicle.

Per tot això, és de vital importància verificar periòdicament les pressions d’inflament, una operació que cal fer-la amb els pneumàtics en fred, és a dir, sense haver fet llargs quilometratges prèviament. La comprovació de la pressió dels pneumàtics cal fer-la, com a mínim, un cop cada quinze dies.

I, per descomptat, cal fer la mateixa comprovació sobre la roda de recanvi.

Als tallers de neumátics RODI MOTOR SERVICES, t’oferim serveis de control de l’estat i verificacions de pressió dels pneumàtics del teu vehicle.

Localitza el teu centre més proper!