Tot el que has de saber sobre la nova ITV

La reforma de la ITV introdueix diversos canvis en la inspecció de vehicles tal com portem acostumats. Una de les causes principals, com ja venia anunciant-des de fa temps, és la d’evitar els fraus en matèria d’emissions, ja sigui per la manipulació del vehicle des de la mateixa fàbrica, com el famós cas del Dieselgate de Volkswagen, o per la manipulació per part del conductor o propietari. Això s’aconseguirà mesurant els gasos, cosa que fins ara ja es feia, encara que a partir d’avui es comptarà amb l’ajuda d’eines de lectura del sistema de bord (OBD), equips d’anàlisi molt més precisos que permetran detectar aquest tipus de manipulacions.

Les 4 claus de la nova ITV

1. La segona revisió es pot fer en un altre centre

Abans, si el propietari no passava la inspecció del seu vehicle, es veia obligat a tornar a la mateixa estació d’ITV per tornar a passar-la. No obstant això, amb aquesta reforma, permetrà acudir a l’usuari a un altre centre diferent, que es limitarà a comprovar que, efectivament, les fallades detectades en la primera ja estan solucionades.

2. ITV anticipada

Fins avui, el període corresponent s’ajustava a la data exacta de la inspecció, el que podia fer-nos perdre dies o setmanes de vigència. El canvi relacionat amb aquest punt és la possibilitat de passar la ITV un mes abans de la data de venciment, sense que amb això es modifiqui la data de la propera inspecció.

3. Certificats europeus

Amb la nova reforma, s’acceptaran els certificats expedits pels països membres de la Unió Europea. Gràcies a això, quan es realitzi un canvi en la titularitat d’un vehicle comprat a l’estranger i aquest es matriculi a Espanya, no caldrà tornar a passar la ITV. Això suposa un avantatge per als interessats en comprar un vehicle d’importació.

4. Els vehicles històrics

L’edat per catalogar un vehicle com a històric serà dels 30 anys, en comptes de 25, sempre a partir de la data de la primera matriculació. Els vehicles catalogats com a històrics tenen condicions especials, a més d’obtenir una reducció d’impostos.