Per què canviar els Filtres del Cotxe?

Una de les claus principals a l’hora de portar un correcte del vehicle és tenir els filtres en bon estat, assegurant-te que compleixen la seva funció correctament.

Per això, és important saber cada quant has de canviar-los i què passa en cas que no ho facis.

1 – El Filtre d’Oli

Moltes vegades hem parlat de la importància que té el canvi d’oli per al funcionament correcte del nostre vehicle, però és cert que els propietaris de cotxes de vegades també obliden canviar el filtre d’oli.

Per què he de canviar el filtre d’oli?

La funció principal del filtre d’oli és recollir les impureses (residus, petits fragments de metall) que circulen pel motor. El més pràctic és canviar el filtre cada vegada que canviïs l’oli, ja que per molt que canviïs l’oli, si el filtre està brut o en mal estat, l’oli nou podria barrejar-se amb les impureses del vell.

Conseqüències de no canviar el filtre d’oli

Si el filtre d’oli estigués en mal estat, no faria la seva funció i deixaria de filtrar les partícules que acabarien arribant al motor, afectant així el seu funcionament. També provocaria una disminució en el rendiment de la mecànica, un desgast prematur d’alguns elements del motor i un consum de carburant superior.

SI EL FILTRE D’OLI ESTIGUÉS EN MAL ESTAT PROVOCARIA UNA DISMINUCIÓ EN EL RENDIMENT DE LA MECÀNICA, UN DESGAST PREMATUR D’ALGUNS ELEMENTS DEL MOTOR I UN CONSUM DE CARBURANT SUPERIOR.

2 –  El Filtre d’Aire

El filtre d’aire és realment necessari durant el canvi d’estació, ja que protegeix el motor de les impureses del flux d’aire que hi entra.

Per què he de canviar el filtre d’aire?

Un filtre d’aire en mal estat o greixat afecta tant el motor com el rendiment del vehicle, i fins i tot pot causar una avaria important. També pot provocar una reducció de la potència del motor, un augment del combustible i contribuir a la pol·lució.

Conseqüències de no canviar el filtre d’aire

Si el filtre d’aire estigués en mal estat, la vida útil del motor del cotxe es veuria afectada, ja que provoca una pèrdua en el subministrament d’aire dels cilindres i n’augmenta el desgast.

El filtre d’aire és una de les peces de recanvi més econòmiques del nostre cotxe. Es recomana canviar-lo almenys una vegada a l’any.

UN FILTRO D’AIRE EN MAL ESTAT O GREIXAT AFECTA TANT EL MOTOR COM EL RENDIMENT DEL VEHICLE.

3 –  El Filtre de Combustible

Has de saber que un correcte manteniment del allargarà la vida del motor del teu cotxe.

Per què he de canviar el filtre de combustible?

La causa principal que un filtre de combustible estigui en mal estat és la brutícia. Cada cop que arrenques el cotxe, s’acumulen residus al filtre que, al llarg del temps, s’acaben acumulant i formant una «pel·lícula» de brutícia que impedeix que el filtre funcioni correctament i impossibilita la circulació del combustible.

Conseqüències de no canviar el filtro de combustible

Si el filtro de combustible estigués brut o en mal estat, dificultaria la circulació del combustible, la qual cosa es traduiria en un mal funcionament dels injectors i/o de la bomba de pressió. A més, podria provocar sorolls al motor, dificultats a l’hora d’arrencar, que el cotxe s’aturés i problemes en el rendiment general.

UN FILTRE DE COMBUSTIBLE BRUT PODRIA TRADUÏRSE AMB DIFICULTATS A L’HORA D’ARRENCAR I QUE EL COTXE S’ATURÉS.